Členské příspěvky 2019

20.01.2019 18:33

Vážení členové, 

jako každý rok bychom Vás chtěli upozornit, že je potřeba do 31. ledna uhradit členský příspěvek do DK ČR z.s. na rok 2019. Příspěvek prosím uhraďte na náš bankovní účet 2301043791/2010. Výše příspěvků je stále stejná, tedy řádný člen platí 350 Kč a osoba blízká 200 Kč. Jako variabilní symbol použijte Vaše telefonní číslo a do poznámky pro příjemce můžete uvést Vaše jméno. 
Děkujeme
Za DK ČR z.s. Lucie Černá