Informace z výboru DK ČR

20.09.2018 20:30

Vážení členové, 

je mou povinností vás informovat o ukončení činnosti sl. Evy Dragović ve výboru DK ČR a ve funkci Hlavní poradkyně chovu ke dni 16.9.2018. Veškerý chovatelský servis bude nadále zajišťovat Komise pro chov a zdraví na obecně známých kontaktech. Výbor DK ČR společně s Komisí pro chov a zdraví řeší nastalou situaci a bude Vás  informovat o následných rozhodnutích.

Chtěl bych za výbor DK ČR poděkovat sl. Evě Dragović za obětavou práci pro výbor DK a pro rozvoj plemene Dalmatin.

 

                                                                                                                                                                                                          Petr Venglář     

předseda DK ČR