Klubová výstava DK ČR 2020

31.01.2020 23:00

Prohlášení

Bohužel situace v České republice se ohledně pandemie koronaviru zhoršila a Bezpečnostní rada státu dne 12.3.20020 přijala nová přísnější rozhodnutí o pořádání akcí, kdy byl počet účastníků snížen na 30 osob. Musíme toto nařízení respektovat a společně s přihlédnutím k situaci v okolních státech, z důvodu přítomnosti zahraničních vystavovatelů a rozhodčích, oznamujeme zrušení Klubové výstavy Dalmatin klubu ČR, která se měla konat 28.3.2020 v Hostouni u Prahy. Musíme upřednostnit bezpečnost a zdraví všech účastníků.

Na základě informace od ekonomky klubu Lucie Černé o minimalizaci nákladů na přípravu výstavy se výbor usnesl na vrácení výstavních poplatků.

Těšili jsme se, že společně oslavíme 50. výročí založení Dalmatin klubu. Oslavme jubileum 1.dubna jinak, například procházkou v přírodě se svým či svými dalmatiny.

 

Děkujeme za pochopení

 

Petr Venglář

Dalmatin klub ČR z.s.

Dne 12.3.2020

 

Dne 11.2.2020 bylo spuštěno online přihlašování Dogoffice.
 
Srdečně zveme na Klubovou výstavu DK ČR se zadáváním titulu Klubový vítěz k příležitosti 50. výročí založení klubu, která se koná 28.3.2020 v Kulturním domě Hostouň u Prahy.
 
  Rozhodčí: Ludmila Fintorová (SK)
  Oleg Fintora (SK)

Propozice >> zde

Přihláška >> zde
 
 
Součástí programu bude slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen TOP Dalmatin, TOP Zahraničí, TOP Working 2019