Pozvánka na členskou schůzi DK ČR 20.7.2019

16.06.2019 23:31
Pozvánka na členskou schůzi DK ČR >> zde
Vzor plné moci >> zde
Návrh Kárného řádu DK ČR >> zde