Zápis z členské schůze 15.5.2016

25.05.2016 23:17

Zápis z členské schůze konané 15.5.2016 v Praze

Zápis z členské schůze 15.5.2016 Praha

             Příloha č.1 - Podnět ke svolání členské schůze - na vyžádání pro členy klubu DK                                         ČR
             Příloha č.2 - Listina přítomných a plné moci - na vyžádání pro členy klubu DK ČR
              Příloha č.3 - Stanovy Dalmatin klubu ČR schválené 15.5.2016
             Příloha č.4 - Sčítací archy - na vyžádání pro členy klubu DK ČR