Změna ve Výboru Dalmatin klubu ČR

07.03.2023 20:12

Vážení členové, oznamujeme, že od 1. 2. 2023 je Výbor DK ČR tříčlenný. Členství ve Výboru DK ČR zaniklo k tomuto datu ekonomce a matrikářce klubu paní Janě Sikorové neuhrazením členského příspěvku na rok 2023. Janě děkujeme za práci, kterou pro klub po dobu svého členství ve Výboru DK ČR odvedla.

Výbor Dalmatin klubu ČR