Zpravodaj 1/2018 - šampionáty

01.07.2018 10:19

Vážení členové,

opět se blíží termín pro další KZ, tentokráte KZ 01/2018. Tímto vás tedy chci požádat, vy, kteří jste splnili šampionáty za 1. pololetí roku 2018, tj. od ledna 2018- června 2018 a chcete být uvedeni v připravovaném KZ, o zaslání diplomů na mail: zpravodaj@dalmatinklub.cz do 15. 7. 2018. Dále pak poprosím o zaslání fotografií jedinců do téhož data, tj. 15. 7. 2018, kteří byli na výstavách v ČR oceněni titulem Best of Breed (BOB) o zaslání fotografie a informací (jméno oceněného psa, datum výstavy a jméno rozhodčího), opět na výše uvedený mail. Taktéž vyzývám členy, kteří mají zájem do nového KZ vložit inzerci, vzpomínku či rozloučení, aby zaslali vše do výše uvedeného data, poslední možné uzávěrky. Zasláním e-mailu s fotografií, diplomem, či jiné, udělujete souhlas DK ČR z.s. se sídlem Gruzínská 2184/19, 326 00 Plzeň, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovával tyto osobní údaje.

 

Za Dalmatin klub ČR

Petra Šmídová