Jak se stát členem klubu

Stačí se držet následujícího postupu:

Člen Dalmatin klubu ČR z. s. je povinen dodržovat Stanovy Dalmatin klubu ČR z. s. Proto se se Stanovami Dalmatin klubu ČR z. s. seznamte. Stanovy Dalmatin klubu ČR z. s.  jsou ke stažení zde.

V části III. Vznik a zánik členství, seznam členů DK ČR, články 3.1 – 3.4 jsou uvedeny podmínky a postupy pro vznik členství v Dalmatin klubu ČR z. s.

Z webu Dalmatin klubu ČR z. s. si stáhněte dokument "  PŘIHLÁŠKA ČLENA ", který je dostupný ve formátu   PDF   .

Vyplňte všechny relevantní části dokumentu "PŘIHLÁŠKA ČLENA" a přihlášku opatřete podpisem. Chráněný název Vaší chovatelské stanice vyplňte pouze v případě, že ho vlasníte. Stejně postupujte i v případě adresy Vašeho WEBu.

Nedílnou součástí PŘIHLÁŠKY ČLENA je podepsaný dokument „INFORMACE PRO ČLENY DALMATIN KLUBU ČR z. s. A DALŠÍ OSOBY O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, který je dostupný ve formátu  PDF .

Uhraďte členský příspěvek (350 Kč) a zápisné nového člena (100 Kč).

Platbu zašlete na bankovní účet Dalmatin klubu ČR z. s.:

číslo účtu:                        2301043791/2010,

variabilní symbol:           číslo Vašeho telefonu,

specifický symbol:         10011002

Zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení - „Členský příspěvek a zápisné nového člena“.

PŘIHLÁŠKU ČLENA, INFORMACE PRO ČLENY DALMATIN KLUBU ČR z. s. A DALŠÍ OSOBY O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ a potvrzení o zaplacení členského příspěvku a zápisného nového člena v listinné podobě zašlete na adresu:

Dalmatin klub ČR z.s., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1

nebo v elektronické podobě ve formátu PDF e-mailem na adresu matrika@dalmatinklub.cz (maximální celková velikost příloh 8 MB).

Vaše přijetí do Dalmatin klubu ČR z. s. Vám bude potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou na PŘIHLÁŠCE ČLENA a současně Vám budou zaslány e-mailem přístupové údaje k chráněné části WEBu Dalmatin klubu ČR z. s.