Členské a další poplatky

Veškeré platby pro DK ČR se provádí následujícím způsobem:

  1. Prostřednictvím poštovní poukázky typu A na účet DK ČR
  2. Bezhotovostním převodem na účet DK ČR
  3. Vkladem hotovosti na účet DK ČR
  4. Platbou v hotovosti členu výboru oproti stvrzence – jen ve výjimečných případech.

 

Fio banka a.s.
účet číslo: 2301043791/2010
IBAN: CZ4320100000002301043791  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Členské příspěvky je třeba uhradit nejpozději do 31. ledna roku, za který se má roční členský příspěvek hradit. Není-li členský příspěvek uhrazen řádně a včas, tzn. ve správné výši a v daném termínu, členství v DK ČR zaniká ke dni 01.02. Rozhodující je datum odeslání platby!

 

Poplatky platné od 12.02.2017


ČLENSKÉ POPLATKY
Členský příspěvek - řádný člen 350,-
Osoba blízka (definice v Platebním řádu čl.II odstavec 5.) 200,-

Osoba mladší osmnácti (18) let

200,-

Čestný člen

0,-
Zahraniční člen 500,-
Zápisné za nové členství 100,-

Poplatky spojené s poskytováním chovatelských služeb DK ČR pro členy

Bonitační poplatek - řádná bonitace

500,-
Bonitační poplatek - individuální bonitace
(v poplatku nejsou zahrnuté náklady spojené s její realizaci)
1000,-
Vystavení krycího listu (splatné při žádosti o vystavení KL) 300,-
Prodloužení platnosti krycího listu 100,-
Prodloužení platnosti krycího listu z důvodů opakovaného nezabřeznutí feny 0,-
Kontrola vrhu 500,-
Zápis štěněte

100,-

Poplatek za vystavení žádosti pro vystavení PP do pomocného registru ČMKU

2000,-


Výstavní poplatky

Výstavní poplatky vzdy dle propozic dané výstavy

Inzerce

Inzerce na webových stránkách DK ČR zdarma
Inzerce v Klubovém zpravodaji - celá stránka 300,-
Inzerce v Klubovém zpravodaji - ½ stránky 150,-

Inzerce v Klubovém zpravodaji - 1/3 stránky (pouze text)

100,-
Za duhovým mostem (sekce v KZ na rozloučení a památku)
bez fotky 1/3 stránky  (text)
zdarma
Za duhovým mostem (sekce v KZ na rozloučení a památku)
s fotkou ½ stránky
200,-

VARIABILNÍ SYMBOL

Jako variabilní symbol používejte číslo svého mobilního telefonu

 

Pro NEČLENY

Poplatky na základě smlouvy o poskytování chovatelských služeb DK ČR pro nečleny

Zpracování Smlouvy o chovatelském servisu pro nečleny 5000,-
Prodloužení účinnosti Smlouvy o chovatelském servisu pro nečleny 500,-
Zpracování dalších změn ve Smlouvě o chovatelském servisu pro nečleny (dle rozsahu) 1000-4000,-

Bonitační poplatek - řádná bonitace 

1000,-
Bonitační poplatek - individuální bonitace 
(v poplatku nejsou zahrnuté náklady spojené s její realizaci)
1500,-
Vystavení krycího listu (splatné při žádosti o vystavení KL) * 500,-
Prodloužení platnosti krycího listu * 200,-
Prodloužení platnosti krycího listu z důvodů opakovaného nezabřeznutí feny * 100,-
Kontrola vrhu * 1000,-
Zápis štěněte *

250,-

Poplatek za vystavení žádosti pro vystavení PP do pomocného registru ČMKU

3000,-

*) poplatek je vázaný na uzavření smlouvy o chovatelském servisu pro nečleny

Výstavní poplatky

Výstavní poplatky vzdy dle propozic dané výstavy

Inzerce

Inzerce na webových stránkách DK ČR (na dobu čtyř týdnů) 500,-
Inzerce v Klubovém zpravodaji - celá stránka pro členy 300,-
Inzerce v Klubovém zpravodaji - ½ stránky pro členy 150,-

Inzerce v Klubovém zpravodaji - 1/3 stránky (pouze text) pro členy

100,-
Za duhovým mostem (sekce v KZ na rozloučení a památku)
bez fotky 1/3 stránky  (text) pro členy
zdarma
Za duhovým mostem (sekce v KZ na rozloučení a památku)
s fotkou ½ stránky pro členy
100,-
Inzerce v Klubovém zpravodaji pro firmy / služby - celá stránka 1500,-
Inzerce v Klubovém zpravodaji pro firmy / služby - ½ stránky 900,-