Lovecké zkoušky pořádáné DK ČR

 

Plán klubových loveckých zkoušek se zadáváním CACT rok 2020:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 18.9.2020.

Dalmatin klub ČR z.s. ve spolupráci s OMS Kladno a Vojenskými lesy a Statky Hořovice, Lesní správou Nouzov v honitbě Drnek

pořádají Klubové barvářské zkoušky honičů a Klubové barvářské zkoušky (KBZH, KBZ) se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemeno Dalmatin

 ve dnech 03.-04.10.2020.

Nově ponesou pojmenování po průkopníkovi loveckých zkoušek dalmatinů, členovi RK a členovi klubu panu Milanu Kratochvílovi, který nás před krátkým časem opustil, Memoriál Milana Kratochvíla.

Čest jeho památce.

Propozice >> zde.

Přihláška >> zde.

 

Plán klubových loveckých zkoušek se zadáváním CACT rok 2019:

05.-06.07.2019 BZ a BZH Dalmatin klub ČR (DK ČR)

Přidáváme propozice a přihlášku na lovecké zkoušky pořádané Dalmatin klubem ČR, které se budou konat 5.-6.7.2019
Propozice >> zde.
Přihláška >> zde.
 

03.08.2019 BZ Klub chovatelů foxteriérů (KCHF) - OMS Prachatice a MS Hubert Malovice. Propozice >> zde 
15.09.2019 BZH Klub chovatelů foxteriérů (KCHF) - OMS Pardubice a MS Ostřetín. Propozice >> zde 

 

 

Plán klubových loveckých zkoušek se zadáváním CACT rok 2018:

 

26.05.2018 KBZH klub chovatelů foxteriérů (KCHF)- OMS Bruntál
27.05.2018 KBZ   klub chovatelů foxteriérů (KCHF) - OMS Bruntál

05.07.2018 KBZH Dalmatin klub ČR (DKČR) - OMS Kladno
06.07.2018 KBZ Dalmatin klub ČR (DKČR) - OMS Kladno

13.10.2018 Karvinský pohár v dosledech BZH - OMS Karviná
14.10.2018 Karvinský pohár v dosledech BZ - OMS Karviná

20.10.2018 KBZH Český klub rhodéského ridgebacka (ČKRR) - OMS Kladno 
21.10.2018 KBZ    Český klub rhodéského ridgebacka (ČKRR) - OMS Kladno

Na těchto zkouškách může díky udělenému souhlasu od výše uvedených klubů a spolku získat dalmatin titul CACT při splnění požadavků pro jeho zadání dle platných zkušebních řádů. 

 

 

Lovecké zkoušky 2017

Barvářské zkoušky se zadáním čekatelství titulu CACT a Res. CACT
pro plemena Dalmatin a Rhodéský ridgeback

13.08.2017


Srdečně zveme na Barvářské zkoušky se zadáváním titulu CACT a Res. CACT, které se konají dne 13.8.2017 v honitbě MS Smečno.
 
Propozice >> zde.
Přihláška >> zde.
 

 

Report ze zkoušek bude zveřejněn v klubovém zpravodaji 02/2017

 

Výsledková listina BZ MS Smečno 13.8.2017

Jméno psa  

plemeno

vůdce

1a

1b

2a

2b

3a

3b

3c

4a

4b

Hodnocení/počet bodů

pořadí

Fata Morgana od Bílé laně

DAL

Eva Lišková

 

20

 

20

32

 

 

 

40

I.cena, 112.b. CACT

2.

Gloria Grace od Bílé laně

DAL

Eva Lišková

 

20

 

20

32

 

 

 

40

I.cena 112b. res.CACT

3.

Figaro od Bílé laně

DAL

Milan Kratochvíl

12

 

 

20

 

16

 

 

40

I.cena, 88 b.

4.

Pure James Bond Helya Ridge

RR

Petra Königová

 

20

 

20

32

 

 

80-oznam.

 

I.cena,  152 b-CACT

1.

Erin Born to be Loved Bawean´s Hope

RR

Dita Řezáčová

12

 

15

 

 

 

8

 

40

Icena,  75 b. res.CACT

6.

Bradford Amber Piters-Burg

JK

Petra Kőnigová

12

 

12

 

 

8

 

 

40+4

I.cena, 76 b. 

5.

 

Vysvětlení  k jednotlivým disciplínám:

1a - vodění psa na řemeni    
1b - vodění psa volně
2a - odložení psa na řemeni
2b  -  odložení psa volně
3a  - šoulačka
3b -  následování volně
3c – následování na řemeni                         4a  - barva- hlasič,oznamovač 
                                                               4b   – barva-vodič na řemeni

 

Srdečně zveme na lovecké zkoušky pořádané Dalmatin klubem ČR
 
Propozice >> zde
Přihláška >> zde

 

Ve dnech 8. a 9. 7. 2017 se konaly klubové zkoušky se zadáváním titulu CACT, res.CACT pro plemena Dalmatin a Rhodéský ridgeback. Na tyto zkoušky byl delegován sbor rozhodčích : vrchní – Miroslav Pacovský, rozhodčí : Pavel Škarda a ing. Karel Brokl.
Na zkouškách BZH 8.7.2017 startovali dalmatini : Florian od Bílé laně,  Fata Morgana od Bílé laně : vedeni Evou Liškovou a Figaro od Bílé laně veden Jánem Polákem. Dále startovali RR : Pure James Bond Helya Ridge veden Petrou Kőnigovou, Furaha Ashiq Manwe veden Nikolou Strakovou a Border teriér Autopilot Big Brother veden Petrou Kőnigovou. Výsledky těchto zkoušek-viz. přiložená tabulka. 
V I.ceně se umístilo 5 psů, 1 pes ve III. ceně. 2 psi byli vedeni jako oznamovači a takto práci ukončili. BRT byl veden jako hlasič a práci ukončil jako vodič. Tituly CACT a res. CACT byly zadány : Florian od Bílé laně- CACT, Fata Morgana od Bílé laně- Res.CACT, Pure James Bond Helya Ridge- CACT.

Na zkouškách BZ 9.7.2017  startovali dalmatini : Florian od Bílé laně,  Fata Morgana od Bílé laně : vedeni Evou Liškovou a Almond Dotted Aisha´s Heritage veden Michaelou Wimmerovou. Dále startovali RR : Pure James Bond Helya Ridge veden Petrou Kőnigovou, Furaha Ashiq Manwe veden Nikolou Strakovou a Border teriér Autopilot Big Brother veden Petrou Kőnigovou. Výsledky těchto zkoušek-viz. přiložená tabulka.  
V I. ceně se umístilo 5 psů, 1 pes ve II.ceně. 2 psi byli vedeni jako oznamovači a takto práci ukončili. Práce RR jako oznamovače byla hodnocena známkou 2 a tím spadl do II. ceny. BRT ukončil práci jako hlasič s výslednou známkou 3. Ostatní psi pracovali jako vodiči. Titul CACT byl zadán pouze dalmatinovi Florian od Bílé laně- CACT.
Florian předvedl po oba dny vyrovnanou pěknou práci oznamovače ohodnocenou plným počtem bodů.
Díky sponzorům byli vůdci po oba dny odměněni hodnotnými cenami, za které tímto sponzorům děkujeme.
Pořadatelé by uvítali větší zájem z řad členů DK ČR o tyto akce.

Tuto zprávu bych ještě doplnil o výsledky klubových zkoušek BZ klubu ČKRR v Horce na Moravě konaných 18.6.2017, kterých se za DK ČR zúčastnili dalmatini Figaro od Bílé laně a Fata Morgana od Bílé laně. Oba dalmatini uspěli v I.ceně, titul CACT získal Figaro, titul res.CACT získala Fata Morgana. Figaro tímto splnil podmínky pro udělení titulu  Český šampion práce lovecký výkon, který mu byl přiznám 22.06.2017.
 
Milan Kratochvíl

 

Výsledková listina BZH Drnek 8.7.2017

Jméno psa 

plemeno

vůdce

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4

5

Hodnocení/počet bodů

pořadí

Florian od Bílé laně

DAL

Eva Lišková

 

12

 

32

 

160-ozn.

40

40

I.cena, 284 b. CACT

1.

Fata Morgana od Bílé laně

DAL

Eva Lišková

 

12

 

32

80

 

30

40

I.cena, 194 b.  Res.CACT

3.

Figaro  od Bílé laně 

DAL

Ján Polák

3

 

 

32

60

 

30

40

I.cena, 165 b.

5.

Pure James Bond Helya Ridge

RR

Petra Königová

4

 

 

32

 

160-ozn.

40

40

I.cena, 276 b. CACT

2.

Furana Ashiq Manwe

RR

Nikola Straková

4

 

3

 

60

 

20

40

III.cena, 127 b.  

6.

Autopilot Big Brother

BRT

Petra Königová

 

12

 

32

60

 

43

40

I.cena, 187 b.

4.

Vysvětlení  k jednotlivým disciplínám:

1a - vodění psa na řemeni    
1b - vodění psa volně
2a - odložení psa na řemeni
2b  -  odložení psa volně
3a  - dosled černé zvěře na řemeni nebo volně
3b – dosled černé zvěře  - hlasič, oznamovač
4 -chování psa u kusu černé zvěře
5  -  poslušnost

 

Výsledková listina BZ Drnek 9.7.2017

Jméno psa  

plemeno

vůdce

1a

1b

2a

2b

3a

3b

3c

4a

4b

Hodnocení/počet 

bodů

pořadí

Florian od Bílé laně

DAL

Eva Lišková

 

20

 

20

32

 

 

80-ozn

 

I.cena, 152. CACT

1.

Fata Morgana od Bílé laně

DAL

Eva Lišková

 

20

 

20

32

 

 

 

30

I.cena,  102 b. 

3.

Almond Dotted Aisha´s Heritage

DAL

Michaela Wimmerová

12

 

12

 

32

 

 

 

30

I.cena, 86 b.

4.

Autopilot Big Brother

BRT

Petra Königová

 

20

 

20

32

 

 

60-hla.

 

I.cena,  132 b

2.

Pure James Bond Helya Ridge

RR

Petra Königová

12

 

 

20

32

 

 

40-ozn

 

II.cena,  104 b. 

6.

Furana Ashiq Manwe

RR

Nikola Straková

12

 

12

 

 

 

8

 

40

I.cena, 72 b. 

5.

Vysvětlení  k jednotlivým disciplínám:

1a - vodění psa na řemeni    
1b - vodění psa volně
2a - odložení psa na řemeni
2b  -  odložení psa volně
3a  - šoulačka
3b -  následování volně
3c – následování na řemeni 

4a  - barva- hlasič,oznamovač 
4b   – barva-vodič na řemeni

 

 

Lovecké zkoušky 2016

 

Srdečně Vás zveme na Barvářské zkoušky honičů a Barvářské zkoušky DK ČR se zadáváním titulů CACT a Res.CACT, které se budou konat dne 01.a 02.10.2016 v honitbě MS Střela Milý

Propozice a pozvánka >>

Přihláška >>


Výsledková listina BZH Milý 01.10.2016

Jméno psa  plemeno vůdce 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 Hodnocení/počet bodů pořadí
Figaro od Bílé laně DAL Eva Lišková   12   32 80   40 40 I.cena, 204 b. CACT 1.
Florian od Bílé laně DAL Eva Lišková   12   32 80   40 40 I.cena, 204 b.  Res.CACT 2.
Almond Dotted Aisha´s Heritage  DAL Michaela Wimmerová 3   12   83   40 40 I.cena, 178 b. 3.
Delilah Elsa od Bílé laně DAL Veronika Veselá   12   32 60   30 40 I.cena, 174 b. 4.
Fantazie od Bílé laně DAL Jitka Baráková - - - - - - - - ABSENCE -
Aussie Diamond by Rihanna RR Václav Švejda   12   32   84 40 40 I.cena, 208 b. CACT 1.
Omar Maro ze Sulické tvrze RR Petra Königová   12   32 63   40 40 I.cena, 187 b.  Res.CACT 2.
PURE JAMES BOND Helya Ridge RR Petra Königová 4     32 63   40 40 I.cena, 179 b. 3.

Vysvětlení  k jednotlivým disciplínám:

1a - vodění psa na řemeni    
1b - vodění psa volně
2a - odložení psa na řemeni
2b  -  odložení psa volně
3a  - dosled černé zvěře na řemeni
3b – dosled černé zvěře volně
4 -chování psa u kusu černé zvěře
5  -  poslušnost

 

Výsledková listina BZ Milý  02.10.2016

Jméno psa   plemeno vůdce 1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b Hodnocení/počet bodů pořadí
Fata Morgana od Bílé laně dalmatin Eva Lišková   20   20 32       40 I.cena, 112 b. CACT 1.
Delilah Elsa od Bílé laně dalmatin Veronika Veselá   20   20 32       40 I.cena,  112 b. Res.CACT 2.
Florian od Bílé laně dalmatin Eva Lišková   20   20 24       30 I.cena, 94 b. 3.
Almond Dotted Aisha´s Heritage  dalmatin Michaela Wimmerová                   ODSTOUPIL  
Omar Maro ze Sulické tvrze rhodéský ridgeback Petra Königová 12     20 24     80   I.cena,  136 b. CACT 1.
Cool Celine By Rihanna rhodéský ridgeback Václav Švejda   20   20 32       43 I.cena, 115 b. Res.CACT 2.
Aussie Diamond by Rihanna rhodéský ridgeback Václav Švejda   20   20 32       32 I.cena, 104 b. 3.
PURE JAMES BOND Helya Ridge rhodéský ridgeback Petra Königová 12     20 24       35 I.cena,  91 b. 4.
Bella z Tehovského vrchu rhodéský ridgeback Lucie Linhartová   15 12     16     30 I.cena,  73 b. 5.
African Dragon of Sangoma rhodéský ridgeback Klára Martinková 12   12       8   40 I.cena,  72 b. 6.
Fumi Skye Manwë rhodéský ridgeback Tereza Rajdlová                   ABSENCE  
Eminent Lady Kalokagathia jezevčík trpasličí drsnosrstý Ján Polák   12   20 32       40 I.cena,  104 b. 1.

Vysvětlení  k jednotlivým disciplínám:

1a - vodění psa na řemeni    
1b - vodění psa volně
2a - odložení psa na řemeni
2b  -  odložení psa volně
3a  - šoulačka
3b -  následování volně
3c – následování na řemeni
4a  - barva- hlasič,oznamovač
4b   – barva-vodič na řemeni

 

 

Dalmatin klub ČR pořádá ve spolupráci s ČKRR lovecké zkoušky v roce 2016:

Zkoušky pořádané  DKČR

BZH (CACT) - 21. 05.  2016 - OMS Kladno

BZ (CACT) - 22. 05. 2016 - OMS  Kladno

 

BZH (CACT) - 1. 10.  2016 - OMS Kladno

BZ (CACT) - 2. 10. 2016 - OMS  Kladno

 

Zkoušky pořádané  ČKRR
BZ (CACT) - 15.5. 2016 - Horka nad Moravou (okr. Olomouc)
BZ (CACT) - 10. 7. 2016 - OMS Kladno
BZH (CACT) - 9. 7. 2016 - OMS Kladno
BZH (CACT) - 12 (13.).11. 2016 - Horka nad Moravou (okr. Olomouc)

 

Na všech uvedených zkouškách může dalmatin získat ocenění CACT.

Tréninky na lovecké zkoušky jsou možné po domluvě s panem Milanem Kratochvílem (tel: 725981540), tyto tréninky se konají v lokalitách Hradečno a Bor (obojí okres Kladno).