TOP Working

Pravidla a bodování soutěže od roku 2023

Top Working DK ČR je soutěž určená všem jedincům s PP FCI (i nestandardním) v majetku členů DK ČR, kteří se účastní různých sportovních aktivit a výcviku.

Za složené zkoušky, získané tituly a umístění v soutěžích a závodech je každý jedinec ohodnocen určitými body (viz. níže Bodovací tabulka). V soutěži TOP Working Dalmatin DK ČR se vybírá vždy nejlepší jedinec dané kategorie (psy a feny dohromady) nehledě na počet přihlášených jedinců. 

Tato soutěž není započítávána automaticky – majitelé do ní musí své dalmatiny přihlásit, a to řádným vyplněním Tabulky pro přihlášení do soutěže a zasláním kopie protokolu o vykonané zkoušce, certifikátů, výsledkové listiny pořadatele, či jiných dokumentů prokazujících výsledek, který uvedli v tabulce.

Podklady se posílají na email mistopredseda@dalmatinklub.cz do 30.11. kalendářního roku, za který se body do soutěže počítají. Pokud se někdo účastní zkoušek anebo závodů po tomto datu, uvede do tabulky datum a druh zkoušek/závodů bez výsledků, a výsledky spolu s relevantními dokumenty zašle na výše uvedený email do 5 dnů ode dne konání dané zkoušky/závodu. Body se do soutěže počítají každému jedinci od data, kdy se majitel stal členem klubu.

Jedinci s nejvyšším počtem bodů a umístěním budou slavnostně vyhlášeni na některé z klubových akcí dle níže uvedených kategorií:

TOP WORKING - Lovecký výcvik

TOP WORKING - Všestranný výcvik

TOP WORKING - Agility

TOP WORKING - Obedience

TOP WORKING – Rally obedience

TOP WORKING – Dog dancing

TOP WORKING – Coursing

TOP WORKING – Dog trekking

TOP WORKING – Mushing

TOP WORKING – Nosework

TOP WORKING - Hoopers

TOP WORKING – Dogpuller

TOP WORKING – Canisterapie.

V případě stejného počtu bodů za stejnou zkoušku v dané soutěžní kategorii složenou více jedinci (udělených dle Bodovací tabulky DK ČR) rozhoduje o vyšším umístění jedince vyšší počet bodů získaných na dané zkoušce. V případě stejného počtu bodů za stejný závod v dané soutěžní kategorii absolvovaný více jedinci (udělených dle Bodovací tabulky DK ČR) rozhoduje o vyšším umístění vyšší počet bodů získaných v daném závodu anebo lepší umístění jedince v závodu. V případě shody i v tomto bodě se jedinci o pořadí podělí.

 

Tabulka pro přihlášení do soutěže  TOP Working >> zde

 

Bodovací tabulka TOP Working platná od 2023 >> zde

 

 

Archiv výsledků:

    2023 >> 2022 >> 2021 >> 2019 >>
2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >>
2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005 >>