TOP Working - nové schválené podmínky a bodovací tabulka od 2020

Top Working DK ČR je soutěž určená všem jedincům s PP (i nestandardním) v majetku členů DK ČR, kteří se účastní různých sportovních aktivit a výcviku. Za získané zkoušky, tituly a umístění v soutěžích je každý jedinec ohodnocen určitými body (viz. tabulka bodů). V kategorii TOP Working Dalmatin DK ČR se vybírá nejlepší jedinec dané kategorie (psy a feny dohromady) nehledě na počet přihlášených jedinců.  Tato soutěž není započítávána automaticky – majitelé do ní musí své svěřence přihlásit, a to vyplněním tabulky a zasláním kopie protokolu o vykonané zkoušce, certifikátů, výsledkové listiny pořadatele, či jiných dokladů dokazující výsledek který uvedl v tabulce. Podklady se posílají na email souteze@dalmatinklub.cz  do 15.11. daného roku. Pokud se někdo účastní zkoušek po tomto datu uvede do tabulky datum a druh zkoušek bez výsledku a výsledky dodá po ukončení zkoušky/soutěže. Jedinci s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii samostatně budou slavnostně vyhlášeni na některé z následujících klubových akcí.

 

Tabulka pro přihlášení do soutěže  TOP Working >> zde

 

Bodovací tabulka TOP Working platná od 2020 >> zde

 

 

 

Archiv výsledků:

        2021 >> 2019 >>
2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >>
2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005 >>