TOP Working

Top Working DK ČR je soutěž určená všem jedincům s PP (i nestandardním) v majetku členů DK ČR, kteří se účastní různých sportovních aktivit a výcviku. Za získané zkoušky, tituly a umístění v soutěžích je každý jedinec ohodnocen určitými body (viz. tabulka bodů). V kategorii TOP Working Dalmatin DK ČR se vybírá nejlepší pes a nejlepší fena (v případě příliš malého počtu jedinců v se tyto kategorie vyhodnotí dohromady a bude vyhlášen jen jeden nejlepší jedinec). Tato soutěž není započítávána automaticky – majitelé do ní musí své jedince přihlásit. Zároveň musí zaslat výstavnímu referentovi DKČR >>  kopie výsledkové listiny, certifikátů či jiných dokladů dokazující výsledek.  Jedinci s nejvyšším počtem bodů budou slavnostně vyhlášeni na některé z následujících klubových akcí.

 

Celkový vítěz soutěže TOP Working 2019

Celkový vítěz

FEBEE DANARNY

 

 

Archiv výsledků:

          2019 >>
2016 >> 2015 >> 2014 >> 2013 >> 2012 >> 2011 >>
2010 >> 2009 >> 2008 >> 2007 >> 2006 >> 2005 >>

 

 

Pravidla a bodování soutěže pro rok 2016

Vzhledem k tomu, že pravidla a bodování této soutěže nebyla v tomto roce včas vypracována budou platit stejná pravdila jako v roce 2015. Pravidla a bodování soutěže pro rok 2017 budou během dvou měsíců zveřejněna. 

Děkujeme za pochopení.