Řády a předpisy pro výstavy

Výstavní řády ČMKU
  Výstavní řád ČMKU platný od 1.1.2020
 
 
Šampionáty ČMKU
  Český junior šampion
  Český šampion
  Český veterán šampion
  Šampion ČMKU
  Grand šampion ČR


 

Klubové tituly

 

KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH DK ČR

Nutno získat 3x CAJC, přičemž je podmínkou:
1x čekatelství CAJC a získání titulu Klubový vítěz mladých/ Vítěz mladých Specilání výstavy Dalmatin Klubu ČR na Klubové nebo Speciální výstavě Dalmatin klubu ČR a dále
2x čekatelství CAJC na výstavách v ČR nebo zahraničí.
Čekatelství CAJC musí být udělena nejméně od dvou rozhodčích.
1x čekatelství CAJC může být nahrazen 1x čekatelstvím CAC, které dalmatin získal do věku 24 měsíců.
Čekatelství CAC použité pro udělení titulu Klubový šampión mladých Dalmatin klubu ČR nemůže být použito pro udělení titulu Klubový šampión DK ČR.

 

KLUBOVÝ ŠAMPION DK ČR

Nutno získat 4x CAC, přičemž je podmínkou:
1x CAC a získání titulu Klubový vítěz / Vítěz Speciální výstavy Dalmatin klubu ČR (CAC a titul KV či VSV získaný v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampiónů) a dále
3x čekatelství CAC.
Nejméně jedno ze tří dalších čekatelství CAC musí jedinec získat na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané Dalmatin klubem ČR.
Další dvě čekatelství CAC mohou být z výstav v ČR či zahraničí.
Všechna čtyři čekatelství CAC musí být nejméně od třech rozhodčích bez ohledu na dobu, kdy byla udělena.

 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION DK ČR  

Nutno získat 4x V1,  přičemž je podmínkou ve třídě veteránů:
získání titulu Nejlepší veterán Klubové nebo Speciální výstavy DK ČR a dále
2x V1 z Klubových nebo Speciálních výstav pořádaných DK ČR.
2x V1 z jiných druhů výstav v ČR nebo v zahraničí

 

KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE DK ČR

Nutno získat 2x CAC přičemž je podmínkou:
1 x CAC z Klubové nebo Speciální výstavy pořádané DK ČR
1 x CAC z Národních nebo Mezinárodních výstav u nás nebo v zahraničí
1 x CAC z NV, MV je možné nahradit CAJC
získání minimálně 100 bodů za zkoušky a závody podle Bodové tabulky pro pracovního dalmatina roku.

 

Všeobecné podmínky:

Získání titulu "Klubový Junior šampión, Klubový Veterán šampión a Klubový šampión práce" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů na Klubových nebo Speciálních výstavách DK ČR, ale bude zapisován do průkazu původu jedince.

Tituly Klubového Šampióna a Klubového Šampióna mladých, Klubového Veterán Šampióna a Klubového Šampióna práce mohou být uděleny pouze dalmatinovi, který je v majetku člena Dalmatin klubu ČR. Může být udělen všem dalmatinům, kteří vyhovují stanoveným podmínkám od doby vzniku Dalmatin klubu.

Diplomy všech Klubových šampionátů budou vydány na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. kopie posudků a potvrzení výstav (kartiček CAJC, CAC a KV/KVM/KV nebo VSV, VSVM, VSVV), kde byla čekatelství udělena, kopie certifikátů absolvovaných zkoušek, průkazu původu a žádosti majitele psa zašlete doporučeně na adresu:

 

Ludmila Macháčová, 

Ručilova 10, 779 00 Olomouc

tel: 739031668, email: vystava@dalmatinklub.cz