Platební řád

Platební řád DK ČR schválený dne 12.2.2017