Bonitační kód

Bonitační kód je určen pro hodnocení psa nebo feny k chovnému využití. Každá číslice v pořadí kódu má svůj význam, který je rozveden v jednotlivých skupinách vyjadřujících příslušný rozpis standardního vyjádření. Bonitační kód je pak vodítkem pro chovatele, pro výběr partnerů a další plemenitbu.

 

 

Bonitační kód od roku 2017

 

CELKOVÝ VZHLED

1.

A. typický / standardní
B. nevýrazný
C. atypický

2. TYP

střední
A. jemný
B. hrubý
C. lymfatický

3. VELIKOST

střední
A. velký
B. malý
C. příliš velký
D. příliš malý

4. KOSTI

silné
A. střední
B. hrubé / příliš silné
C. jemné 

5. FORMÁT

standardní, délka trupu : kohoutková výška = 10 : 9
A. dlouhý
B. příliš dlouhý

C. krátký

6. POHLAVNÍ VÝRAZ

typický výraz
A. méně výrazný
B. výraz opačného pohlaví
C. monorchid
D. kryptorchid

ZBARVENÍ, SRST

7. PIGMENTACE ČENICHU

výrazný/úplný
A. neúplný - uvnitř nozder prokvetlý

B. neúplný - chybí malé klíny bez    pigmentu
C. neúplný – chybí 10 - 50%

D. neúplný – chybí nad 50%

E.růžový bez pigmentace

8. PIGMENT VÍČEK

široký/střední
A. tenký
B. přerušený - pod 50%
C. přerušený - nad 50%
D. chybějící pigmentace víčka

9. BARVA TEČEK

standardní

A. prorostlá bílými chloupky

B. nahnědlá 

C. našedlá

D. nejednotná

 

NESTANDARDNÍ:
E. žlutá/černý nos
F. oranžová/hnědý nos
G. trojbarevnost

H. modrá

I. žíhaná

10. TEČKOVÁNÍ

pravidelné, střední
A. bohaté

B. husté
C. řídké
D. splývavé
E. příliš splývavé

F. nepravidelné
 

NESTANDARDNÍ:

G. bez teček

H. plotna

11. VELIKOST TEČEK

standardní, tečky 2-3 cm
A. velké
B. malé
C. různě velké

D. pihy

12. OKRAJE TEČEK

standardní, jasně ohraničené

A. místy hůře ohraničené

B. prokvetlé
C. rozmazané
D. nepravidelné

13. SRST

standardní
A. delší
B. řídká
C. měkká
D. suchá, drsná
E. vyrážka

HLAVA

14. TVAR

standardní
A. široká

B. úzká

C. jemná

D. hrubá

E. těžká

F. příliš vyjádřené tváře
G. nevýrazný stop

H. příliš výrazný stop
I. klenuté čelo

J. vrásky a záhyby
K. zcela nestandardní

15. ČENICHOVÁ PARTIE

silná, standardní
A. příliš dlouhá
B. krátká

C. jemná
D. špičatý

E. převislé pysky
F. slabá čelist

G. nerovný nosní hřbet

16. SKUS

nůžkový
A. klešťový
B. podkus
C. předkus
D. zkřížený

17. CHRUP

úplný
A. neúplný v rozsahu P1, M3 - chybí:
B. neúplný mimo P1, M3 - chybí:

C. nadpočetný

D. přetrvávající mléčné zuby

18. OČI

kulaté
A. malé

B. úzké

C. vypouklé
D. volné víčko
E. ektropium
F. entropium

19. BARVA OČÍ

tmavé
A. střední
B. světlé
C. dravčí
 

NESTANDARDNÍ:
D. modré oko
E. obě modré oči
F. modrý klín / částečně modré oko

20. UŠI

standardně nesené

A. špatně nesené
B. růžičkovité
C. odstávající 
D. krátké
E. dlouhé
F. příliš vysoko nasazené
G. nízko nasazené

21. BARVA UŠI

tečkované / mramorované

A. tmavší

B. úplně tmavé

C. světlé

D. bez teček

TĚLO

22. KRK

silný, dostatečně dlouhý, suchý

A. jemný
B. příliš silný

C. krátký

D. příliš dlouhý
E. volná kůže
F. lalok

23. KOHOUTEK

dobře vyjádřený, standardní

A. příliš výrazný

B. nevýrazný

24. HRUDNÍK

hluboký, prostorný, standardní
A. mělký
B. úzký

C. příliš široký
D. sudovitý
E. plochý
F. krátký
G. dlouhý
H. bez předhrudí

25. LINIE HŘBETU

pevná, silná, rovná
A. dlouhá
B. krátká
C. měkká
D. vyklenutá
E. pronesená
F. kapří
G. spáditá
H. přestavěná

26. BEDRA

pevná, krátká a osvalená
A. dlouhá
B. klenutá
C. neosvalená

27.ZÁĎ

osvalená, standardní

A. dlouhá

B. krátká

C. spáditá

D. sražená

E. přestavěná

F. neosvalená

28. OCAS

standardní, tečkovaný

A. krátký

B. dlouhý

C. příliš silný

D. vysoko nasazený

E. nízko nasazený

F. háčkuje

G. obloukovity

H. zatočený nad záď

I. stočený přes záď

J. zálomek

K. bez teček

KONČETINY

29. HRUDNÍ KONČETINY

rovnoběžné, standardní

A. sbíhavé

B. rozbíhavé

C. sudovité

D. užší postoj

E. širší postoj

F. krátké

30. ZAÚHLENÍ HRUDNÍCH KONČETIN

standardní
A. méně výrazné
B. strmá lopatka
C. strmá ramenní kost
D. příliš výrazné

31. LOPATKA

šikmá, přiléhající, standardní
A. krátká

B. příliš dlouhá

32. LOKTY A RAMENNÍ KOST

přiléhající, standardní
A. volné
B. vbočené
C. vybočené

D. krátká ramenní kost

E. příliš dlouhá ramenní kost

33. PŘEDLOKTÍ

silné, kulaté, standardní

A. slabé

B. ploché kosti

34. NADPRSTI

silné, lehce skloněné, pružné

A. strmé

B. slabé

B. měkké

C. vybočené

D. vbočené

35. PÁNEVNÍ KONČETINY

rovnoběžné, silné, dobře osvalené, standardní
A. sbíhavé
B. rozbíhavé

C. sudovité
D. užší postoj
E. širší postoj

F. krátké

G. dlouhé

H. slabší

I. nedostatečně osvalené

36. ZAÚHLENÍ PÁNEVNÍCH KONČETIN

výrazné, standardní
A. méně výrazné
B. strmé
C. velmi strmé
D. přeúhlené

37. STEHNO A KOLENO

silné, dobře utvářené, osvalené, standardní

A. krátká stehení kost

B. dlouhá stehenní kost

C. příliš silné

D. slabé

E. neosvalené

F. vybočené

G. vbočené

38. HLEZNO

silné, standardní

A. vysoké

B. nízké

C. příliš silné

D. slabé

E. vybočené

F. vbočené

39. ZÁPRSTÍ

silné, standardní

A. strmé

B. slabé

B. měkké

C. vybočené

D. vbočené

40. TLAPY

silné, pružné, kočičí, standardní
A. velké

B. malé

C. měkčí
D. otevřené

E. zaječí
F. ploché

41. POHYB ZPŘEDU/ZEZADU

silný, pravidelný, rovnoběžný
A. úzké chody

B. široké chody

C. křížení končetin - prešlapování
D. sbíhavé paty

E. rozbíhavé paty

F. volné lokty
G. nepravidelný

42. POHYB Z BOKU

elegantní, silný, dlouhý, standardní
A. krátký

B. těžký

C. neharmonický
D. vázaný
E. pádlování
F. trvalý mimochod
G. nedostatek posunu

POVAHA

VELIKOST

1. nejistá

2. zdrženlivá

3. bázlivá

4. nervózní

5. vyrovnaná/přátelská

6. příliš bázlivá

7. agresivní
8. kousavost ze strachu
9. nevyrovnaná
 

střední

(pes 58-60 cm, fena 56-58 cm), 
 

A. velký

(pes 61-62 cm, fena 59-60 cm),
 

B. malý

(pes 56-57 cm, fena 54-55 cm) 
 

C. přerostlý 
 

D. pod hranicí výšky 

 

 

Bonitační kód do roku 2016

CELKOVÝ VZHLED

CELKOVÝ VZHLED

1.

A. výrazný/standardní
B. nevýrazný
C. atypický

2. TYP

střední
A. jemný
B. hrubý
C. lymfatický

3. VELIKOST

střední
A. velký
B. malý
C. příliš velký
D. příliš malý

4. KOSTI

silné
A. střední
B. hrubé
C. jemné

5. FORMÁT

krátký (index formátu: pes do 106, fena do 110)
A. dlouhý
B. příliš dlouhý

6. POHLAVNÍ VÝRAZ

typický výraz
A. méně výrazný
B. výraz opačného pohlaví
C. monorchid
D. kryptorchid

ZBARVENÍ, SRST

7. PIGMENT NOSU

výrazný/úplný
A. neúplný - pod 50%
B. neúplný - nad 50%
C. růžový bez pigmentace

8. PIGMENT VÍČEK

široký/střední
A. tenký
B. přerušený - pod 50%
C. přerušený - nad 50%
D. chybějící pigmentace víčka

9. BARVA TEČEK

sytá laková/normální
A. nahnědlá 
B. šedá prokvetlá
C. nejednotná
NESTANDARDNÍ:
D. žlutá/černý nos
E. oranžová/hnědý nos
F. trojbarevnost
G. plotna
H. bronzovitost

10. TEČKOVÁNÍ

pravidelné střední
A. husté
B. řídké
C. splývavé
D. nepravidelné
E. příliš splývavé

11. VELIKOST TEČEK

tečky 2-3 cm
A. velké
B. malé
C. pihy
D. různě velké

12. OKRAJE TEČEK

ohraničené
A. rozmazané
B. nepravidelné

13. SRST

standardní
A. delší
B. řídká
C. měkká
D. suchá drsná
E. vyrážka

HLAVA

14. TVAR

standardní
A. těžká
B. jemná
C. hrubá
D. úzká
E. klabonosá
F. pronesená
G. stop nevýrazný
H. příliš stopu
I. klenuté čelo

15. ČENICH A BRADA

silný dlouhý
A. příliš dlouhý
B. krátký
C. volné pysky
D. špičatý
E. slabá čelist

16. SKUS

nůžkový
A. klešťový
B. podkus
C. předkus
D. zkřížený

17. CHRUP

úplný
A. neúplný v rozsahu P1, M3 - chybí:
B. neúplný mimo P1, M3 - chybí:

18. OČI

kulaté
A. vypouklé
B. úzké
C. volné víčko
D. ektropium
E. entropium

19. BARVA OČÍ

tmavé
A. střední
B. světlé
C. dravčí
VADNÉ ZBARVENÍ:
D. modré oko
E. obě modré
F. modrý klín

20. UŠI

tečkované/mramorované
A. tmavé
B. špatně nesené
C. růžičkovité
D. odstávající 
E. krátké
F. dlouhé
G. vysoko nasazené
H. nízko nasazené

TĚLO

21. KRK

elegantní/suchý
A. krátký
B. těžký
C. málo klenutý
D. volná kůže
E. lalok
F. špatně nasazený

22. HRUDNÍK

hluboký/normální
A. mělký
B. úzký
C. sudovitý
D. plochý
E. krátký
F. dlouhý
G. bez předhrudí

23. LINIE HŘBETU

pevná/rovná
A. dlouhá
B. krátká
C. měkká
D. vyklenutá
E. pronesená
F. kapří
G. spáditá
H. přestavěná

24. BEDRA

pevná/krátká
A. dlouhá
B. vyklenutá
C. hrbatá

25. OCAS

tečkovaný/vodorovný
A. krátký
B. dlouhý
C. vysoko nasazený
D. nízko nasazený
E. háčkuje
F. obloukovitě zahnutý
G. zatočený nad záď
H. stočený přes záď
I. zálomek

KONČETINY

26. PŘEDNÍ KONČETINY

rovnoběžné
A. sbíhavé
B. rozbíhavé
C. užší
D. širší

27. ZAÚHLENÍ

výrazné
A. méně výrazné
B. strmé rameno
C. strmý loket
D. přeúhlené

28. LOPATKA

šikmá, přiléhající
A. malá
B. strmá
C. velká

29. LOKTY

přiléhající
A. volné
B. vbočené
C. vybočené

30. ZADNÍ KONČETINY

rovnoběžné
A. sudovité
B. kravský postoj
C. sbíhavé paty
D. rozevřený postoj
E. široký postoj
F. úzký postoj
G. rozbíhavý

31. ZAÚHLENÍ

výrazné
A. méně výrazné
B. strmé
C. velmi strmé
D. přeúhlené

32. TLAPY

kočičí
A. vysoké
B. zaječí
C. ploché
D. otevřené
E. sbíhavé
F. rozbíhavé

33. POHYB ZPŘEDU/ZEZADU

rovnoběžný
A. úzké chody
B. sbíhavé paty
C. nepravidelný

34. POHYB Z BOKU

dlouhý výrazný/normální
A. krátký
B. vázaný
C. pádlování
D. trvalý mimochod
E. nedostatek posunu

POVAHA

VELIKOST

1. agresivní
2. příliš bázlivá
3. nervózní
4. zdrženlivá
5. vyrovnaná/temperamentní
6. nevyrovnaná
7. flegmatická
8. kousavost ze strachu

střední (pes 58-59 cm, fena 56-57 cm), 
A. velký (pes 60-61 cm, fena 58-59 cm),
B. malý (pes 56-57 cm, fena 54-55 cm) 
C. přerostlý 
D. pod hranicí výšky 

 

 

 

Bonitační kód do roku 1996

Jednotlivé znaky maji tento význam:

P - přednost

0 - znak dle standardu

ostatní číslice menší nebo větší odhcýlky od standardu

X - hrubá vada, která vyřazuje z chovného využití

 

I. Celkový vzhled

0 - index formátu - pes do 106, fena do 110, výška u psa do 63cm, feny do 58cm

1 - index formátu - pes mezi 106 a 110, fena mezi 110 a 115

2 - index formátu - pes mezi 110 a 115, fena mezi 115 a 120

3/X - index formátu - pes nad 115, fena nad 120

/Index formátu je poměr délky psa k jeho výšce v kohoutku násobená 100/

 

II.Chod

0 - pravidelný, lehký, plný, dokonalý

1 - pravidelný, lehký, krátký

2 - mimochodu feny a občasný u psa

2/X - trvalý mimochod u psa

3 - krátký, těžký u feny

3/X - krátký, těžký u psa

 

III. Hlava

0 - markantní, typická hlava, vpředu plocha v mozkovně kulatá

    a) kontinentální typ

    b) anglický typ

1 - příliš úzka hlava u feny

1/X - příliš úzká hlava u psa

2 - delší čeních

3 - příliš špičatý čeních

4 - hranatá hlava

5 - vystouplé tváře

6/X - hranatá, příliš široká hlava, hrubý výraz hlavy u psa

 

IV.Chrup

0 - plný

1 - chybí P1 dole vlevo

2 - chybí P1 dole vpravo

3 - chybí P1 nahoře vlevo

4 - chybí P1 nahoře vpravo

5 - chybí oboustranně P1 dole

6 - chybí oboustranně P1 nahoře

7 - chybí 3 P1 u feny

7/X  - chybí 3 P1 u psa

8/X - chybí 4 P1 u feny

9/X - chybí 1 P2, 1P3, 1 P4

10/X - chybí více, P2, P3, P4

 

V. Skus

0 - nůžky /korektní/

1 - nůžky rozházené u feny

1/X - nůžky rozházené u psa

 

... postupně doplňujeme