Kontakty

predseda@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci s předsedou DK ČR a pro běžné záležitosti týkající se chodu klubu. Email spravuje Marek Marko - předseda.

 

info@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci s členy ohledně členství, členských příspěvků a dalších s tím souvisejících dotazů. Možnost přidání podkladů na web klubu.
    Email má na starosti Jaroslav Mejstřík - ekonom DK ČR.

 

chov@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně chovu a dále pro posílání podkladů ohledně chovných psů a fen k umístění na webu klubu (aktuální fotky, aktualizace výsledků výstav, doplnění šampionátů, zdravotních vyšetření, kontaktu). Email spravuje hl. poradkyně chovu DK ČR a členky Komise pro chov a zdraví Irena Rohrbachová, poradce chovu DK ČR a Veronika Veselá, členka

 

vystava@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně výstav pořádaných DK ČR a dále pro posílání podkladů k umístění na webu DK ČR v sekci výstavy (výstavní úspěchy členů, nové šampionáty). Email spravuje Ludmila Machačová, výstavní referent

 

bonitace@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně bonitací pořádaných DK ČR a dále pro posílání dokladů k tomu potřebných, popř. ke komunikaci ohledně údajů z bonitací umístěných na webu klubu. Spravuje hl. poradkyně chovu DK ČR a členka komise pro chov a zdraví Irena Rohrbachová. 

 

souteze@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně soutěží pořádaných DK ČR (zasílání fotek, komunikace ohledně výsledků TOP Dalmatin, TOP zahraničí, TOP Working). Email spravuje členka Ludmila Machačová a další členové, kteří mají soutěže na starosti

 

zpravodaj@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně klubového zpravodaje DK ČR (zasílání fotek, inzerce, článků atd.) a fotosoutěží pro přední a zadní stranu obálky klubového zpravodaje. Email spravuje Petra Marková, členka 

 

revizni.komise@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci s revizní komisí DK ČR. 

 

V případě, že během týdne nedostanete potvrzení přijetí zprávy zkontrolujte prosím správnost zadání emailu, a popřípadě se prosím připomeňte přeposláním. Berte prosím v úvahu, že osoby, které mají emaily na starosti dělají tuto práci dobrovolně a pouze ve svém volném čase.

V případě naléhavých případu použijte telefonický kontakt.