Kontakty

predseda@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci s předsedou Dalmatin klubu ČR z. s. a pro běžné záležitosti týkající se chodu klubu. Email spravuje Ester Šebková.
 

mistopredseda@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží pro komunikaci s místopředsedou Dalmatin klubu ČR z. s. a ke komunikaci ohledně soutěže TOP Working. Email spravuje Dominika Havelková.
 
 
matrika@dalmatinklub.cz
  • Tento email slouží ke komunikaci s členy ohledně členství, členských příspěvků a dalších s tím souvisejících dotazů. Možnost přidání podkladů na web klubu. Email spravuje Tomáš Plojhar.
     
 

chov@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně chovu a dále pro posílání podkladů ohledně chovných psů a fen k umístění na webu klubu (aktuální fotky, aktualizace výsledků výstav, doplnění šampionátů, zdravotních vyšetření, kontaktu). Email spravuje hl. poradkyně chovu DK ČR a členky Komise pro chov a zdraví Irena Rohrbachová, poradce chovu DK ČR.
 

vystava@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně výstav pořádaných DK ČR a dále pro posílání podkladů k umístění na webu DK ČR v sekci výstavy (výstavní úspěchy členů, nové šampionáty). Email spravuje Hana Berkusová.
 

bonitace@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně bonitací pořádaných DK ČR a dále pro posílání dokladů k tomu potřebných, popř. ke komunikaci ohledně údajů z bonitací umístěných na webu klubu. Spravuje hl. poradkyně chovu DK ČR a předsedkyně komise pro chov a zdraví Irena Rohrbachová. 
 

souteze@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci ohledně soutěží pořádaných DK ČR (zasílání fotek, komunikace ohledně výsledků TOP Dalmatin, TOP zahraničí). Email spravuje Hana Berkusová. 
 
 

revizni.komise@dalmatinklub.cz

  • Tento email slouží ke komunikaci s revizní komisí DK ČR. Email spravuje Gabriela Trunečková, předseda RK
 

V případě, že během týdne neobdržíte potvrzení přijetí zprávy, zkontrolujte prosím správnost zadání emailu, a popřípadě se prosím připomeňte přeposláním. Berte prosím v úvahu, že osoby, které mají emaily na starosti, dělají tuto práci dobrovolně a pouze ve svém volném čase.

V případě naléhavých případu použijte telefonický kontakt.