Canisterapie

Organizací v ČR zabývajících se canisterapií je mnoho. Na každém psovodu je, pod jakou organizaci se přihlásí a pod kterou složí zkoušky, ty se různě mění.

Mezi tyto organizace patří například:
Aura canis 
Canisterapeutické sdružení Jižní Morava 
Hellpes 
Pomocné tlapky 
 

Canisterapeutické zkoušky se skládají u jednotlivých výše uvedených organizací. Pokud Váš pes ve zkoušce uspěje, získáte certifikát, jehož doba platnosti je cca 2 až 3 roky. Certifikát vydává organizace, u které zkoušky skládáte, a osvědčuje absolvování testu psa vhodného k lidem. Pokud chcete vykonávat canisterapii, je nutné oslovit veřejné organizace (školy, domovy důchodců apod.) a domluvit se s nimi, kam a jak často budete docházet.  Je na Vás, zda se rozhodnete pro děti nebo seniory. Certifikát Vás ale v žádném případě neopravňuje k manipulaci s pacientem nebo klientem.


Animal Assisted Activities (AAA) Typ zooterapie se používá nejčastěji, jelikož vyžaduje menší zapojení personálu a minimální dokumentaci. Pes má složené canisterapeutické zkoušky s páníčkem - canisterapeut je tu pes. Psovod není školen pro manipulaci s pacientem!

Animal Assisted Therapy (AAT) Zvíře je v tomto případě nedílnou součástí terapeutického procesu. Je vedena zdravotníkem se speciálními odbornými znalostmi. Mezi techniky, které se v rámci této terapie používají, patří zejména polohování, hry pro rozvoj motoriky, cílené zlepšování komunikace, orientace, paměti, řeči atd. Cílem je především podpora léčby nebo rehabilitace.

Kontakt na dalmatináře, který se canisterapii věnuje:

Klára Kučerová
www.skolavycvikupsu.cz

„Canisterapie je o lásce k bližnímu. Žene vás touha pomáhat druhým. Základní zkoušku skládáte jako partneři. Pes je prověřován, zda je k této činnosti vhodný. Zkoušku zahrnují nejen poslušnostní cviky, ale hlavně prověrka povahy. Následně dostáváte certifikát na omezenou dobu.“