Klubový zpravodaj 2/2018

05.02.2019 20:25

Vážení členové, 

opět se blíží termín pro další KZ, tentokráte KZ 02/2018. Tímto vás tedy chci požádat, vy, kteří jste splnili šampionáty za 2. pololetí roku 2018, tj. od června 2018- prosince 2018 a chcete být uvedeni v připravovaném KZ, o zaslání diplomů na mail: zpravodaj@dalmatinklub.cz do 15. 2. 2019. Dále pak poprosím o zaslání fotografií jedinců do téhož data, tj. 15. 2. 2019, kteří byli na výstavách v ČR oceněni titulem Best of Breed (BOB) o zaslání fotografie a informací (jméno oceněného psa, datum výstavy a jméno rozhodčího), opět na výše uvedený mail. Taktéž vyzývám členy, kteří mají zájem do nového KZ vložit inzerci, vzpomínku či rozloučení, aby zaslali vše do výše uvedeného data, poslední možné uzávěrky. 

Děkuji, 

Šmídová Petra – redakční referent