Odstoupení člena výboru Dalmatin klubu ČR, z.s.

14.03.2024 11:26

Vážení členové,

oznamujeme, že výbor obdržel odstoupení předsedkyně Ester Šebkové. Funkce jí v souladu se stanovami skončí dne 12.4.2024.

Tímto moc chceme Ester poděkovat za veškerou práci a čas, který našemu klubu věnovala. Umožní-li jí to její časové možnosti, bude s výborem spolupracovat i nadále.

Výbor DK ČR