TOP Dalmatin, TOP Zahraničí, TOP Working 2019

18.11.2019 23:53

Vážení členové,

blíží se konec sezóny pro rok 2019, poprosili bychom Vás, abyste nám v případě zájmu odeslali:

  1. na email royalstuart@email.cz Vaše výsledky krajských výstav, které chcete započítat do soutěže TOP Dalmatin;

  2. na email royalstuart@email.cz posudky ze zahraničních výstav a k tomu stránku katalogu s přihlášeným počtem dalmatinů, pokud se chcete zapojit do soutěže TOP Zahraničí;

  3. na email petrvenglar@email.cz kopie certifikátů, výsledkové listiny či jiného dokladu prokazujícího výsledek ze sportovních soutěží a zkoušek, například z coursingu, agility, zkoušek poslušnosti (ZOP, ZZO atd.), dogdancingu, canisterapie, loveckých zkoušek, záchranářských zkoušek, obedience, pokud se chcete zapojit do soutěže TOP WORKING (Připomínáme, že do této kategorie mohou být zařazeni i nestandardní jedinci s PP /plotna, modré oko, citron a další/ a že se aplikují pravidla, která jsou platná od roku 2015);

 a to vše nejpozději do 15.12.2019.

Děkujeme :-)

Ludmila Macháčová

výstavní referent